Project
afgesloten

Ontwikkeling CQI Dyslexie, een vragenlijst naar ervaringen van ouders met de zorg rondom de dyslexie van hun kind

De CQ-index heeft als doel klantervaringen met de zorg te verzamelen ten bevordering van transparantie en vraagsturing in de zorg. In dit project wordt een CQI Dyslexie ontwikkeld gericht op de kwaliteit van de zorg rondom ernstige dyslexie vanuit het perspectief van ouders van kinderen met dyslexie
- Welke kwaliteitsaspecten vinden ouders van kinderen met ernstige dyslexie belangrijk?
- Wat zijn de ervaringen van deze ouders met de zorg en verschillen die ervaringen tussen zorgaanbieders?
- Wat zijn de psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen van de vragenlijst?
De conceptvragenlijst wordt ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek, bestaande vragenlijsten en kwalitatief onderzoek. De vragenlijst wordt in twee fasen uitgetest: kleinschalige dataverzameling voor het vaststellen van de psychometrische eigenschappen en een grootschalige dataverzameling onder 20 zorgaanbieders voor het vaststellen van het discriminerend vermogen.
CQI Dyslexie die geschikt is voor het in kaart brengen en vergelijken van ervaringen met de zorg rondom dyslexie.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie VWS
In dit project werken we samen met
Centrum Klantervaring Zorg (Diana Delnoij)