Project
afgesloten

Ontwikkeling doelspecifieke versies van CQI-instrumenten

Duur: februari 2008 - september 2008

De Consumer Quality Index (CQ-index) is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten van patiëntervaringen in de zorg. Het instrument is interessant voor verzekeraars, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en toezichthouders. De vragenlijsten zijn echter nog vaak erg lang en kunnen meer worden toegesneden op de diverse gebruiksdoelen.

Het doel van dit project is de ontwikkeling van:
- korte versies die bruikbaar zijn voor de ontwikkeling van keuzeinformatie voor consumenten en voor de zorginkoop (preferred provider contracten);
- langere versies die aanknopingspunten bieden voor kwaliteitsverbetering en zorginkoop (pay-for-performance contracten).

1) opstellen van concept-toetsingskader voor doelspecifieke vragenlijsten;
2) voorleggen concept-toetsingskader aan leden van het Onderzoekersforum CQ-index en aan de Wetenschappelijke Advies Raad van het CKZ;
3) toepassen van het toetsingskader op de enkele bestaande CQI meetinstrumenten;
5) opstellen werkinstructie als aanvulling op het Handboek CQI Meetinstrument;
6) rapportage.

Het project resulteert in een handleiding en werkinstructie voor onderzoekers die CQI meetinstrumenten ontwikkelen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Centrum Klantervaring Zorg (Diana Delnoij)