Project
afgesloten

Ontwikkeling en evaluatie van een internetversie van de Plezierige Activiteiten Methode voor mensen met dementie die thuis wonen.

Veel mensen met dementie raken depressief. Het ondernemen van plezierige activiteiten kan depressieve klachten verminderen en mogelijk zelfs voorkomen. In dit project wordt een internetversie van de bestaande Plezierige-Activiteiten-Methode voor mensen met dementie die thuis wonen ontwikkeld en geëvalueerd.
Hoe bruikbaar en toepasbaar is de internetversie van de Plezierige-Activiteiten-Methode?
Ontwikkeling van een website volgens de principes van co-creation en een pilot-studie naar de bruikbaarheid van de website en toepasbaarheid van de methode.
(1) Een bruikbare internetversie van de Plezierige-Activiteiten-Methode voor mensen met dementie die thuis wonen, (2) inzicht in de toepasbaarheid van de methode, en (3) een indicatie van de effecten op depressieve klachten van de persoon met dementie en de ervaren stress bij de mantelzorger.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Alzheimer Nederland
In dit project werken we samen met
Geriant