Project
Afgesloten
2019

Ontwikkeling meetinstrument voor de zorgverzekeringsvaardigheden van verzekerden in Nederland

Duur: mei 2019 - december 2019

In dit project gaat het Nivel een gestandaardiseerd meetinstrument uit de Verenigde Staten, de Health Insurance Literacy Measurement (HILM), naar het Nederlands vertalen en cultureel valideren. Het huidige onderzoek levert een meetinstrument op, in de vorm van een vragenlijst, dat kan functioneren als een graadmeter voor de zorgverzekeringsvaardigheden van de Nederlandse bevolking. Dit project behelst de eerste stap in het vertalen en cultureel valideren van het bestaande meetinstrument. Het psychometrisch testen van het meetinstrument valt buiten het huidige onderzoek. Het Nivel zal het vertaal- en cultureel validatietraject van de Nederlandse HILM vragenlijst beschrijven in een openbaar rapport (eind 2019) en hierbij ook de beperkingen van het instrument op basis van de literatuur beschrijven. We streven ernaar om de ‘Nederlandse’ HILM vragenlijst uit te zetten in de februaripeiling van het Consumentenpanel, wanneer we ook vragen stellen over het wisselen van zorgverzekeraar. Indien alles volgens planning verloopt, zijn de resultaten hiervan in het voorjaar van 2020 beschikbaar.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS, NZa en ZN