Project
Start
mei 2019
Ontwikkeling meetinstrument voor de zorgverzekeringsvaardigheden van verzekerden in Nederland
Het Nivel gaat een gestandaardiseerd meetinstrument uit de Verenigde Staten, de Health Insurance Literacy Measurement (HILM), naar het Nederlands vertalen en cultureel valideren. Het huidige onderzoek levert een meetinstrument op in de vorm van een vragenlijst, dat kan functioneren als een graadmeter voor de zorgverzekeringsvaardigheden van de Nederlandse bevolking. Dit project behelst de eerste stap in het vertalen en cultureel valideren van het bestaande meetinstrument. Het psychometrisch testen van het meetinstrument valt buiten het huidige onderzoek. Het Nivel zal het vertaal- en cultureel validatietraject van de Nederlandse HILM-vragenlijst beschrijven in een openbaar rapport (eind 2019) en hierbij ook de beperkingen van het instrument op basis van de literatuur beschrijven. We streven ernaar om de ‘Nederlandse’ HILM-vragenlijst uit te zetten in de februaripeiling van het Consumentenpanel, wanneer we ook vragen stellen over het wisselen van zorgverzekeraar. Naar verwachting zijn de resultaten hiervan in het voorjaar van 2020 beschikbaar.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS, NZa en ZN
Contactpersonen (5)
J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing
Bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht
A.E.M. (Anne) Brabers
Senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing; projectleider Consumentenpanel Gezondheidszorg
J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling Gezondheidszorg vanuit het perspectief van patiënten, cliënten en burgers en hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en Patiëntparticipatie, Maastricht University