Project
afgesloten

Ontwikkeling van een meetinstrument voor cliëntervaringen bij de apotheek en apotheekhoudende huisarts

Het meten van indicatoren wordt steeds belangrijker in de zorg. Patiëntervaringen zijn hierbij van groot belang. NIVEL en ARGO ontwikkelen op basis van hun expertise in eerdere projecten deze indicatoren
Doel van het project is het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren voor farmaceutische zorg vanuit patiëntenperspectief en het ontwikken van een instrument om deze ervaringen te meten
Als eerste wordt een lijst van indicatoren opgesteld welke geoperationaliseerd worden in een vragenlijst. Patiënten van 40 apotheken vragenlijsten vullen deze vragenlijst (grotendeels online) in. Op basis van de resultaten wordt een definitieve set van indicatoren vastgesteld.
Het project levert een breed gedragen set van indicatoren op om de kwaliteit van de farmaceutische zorg in openbare apotheken en apotheekhoudende huisartspraktijken vanuit cliëntperspectief in beeld te brengen. Daarnaast levert het project een aan de indicatoren gerelateerde betrouwbare en valide vragenlijst op.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zichtbare Zorg
In dit project werken we samen met
ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV (dr. Peter van Linschoten)