Project
afgesloten

Ontwikkeling van een suicide preventie app

Duur project: december 2016 - september 2020

Suïcidaal gedrag is moeilijk te voorspellen en speelt zich vaak af buiten de behandelkamer. Om deze patiënten goed te kunnen helpen, ontwikkelen onderzoekers van de Vrije Universiteit en het Nivel samen met patiënten een mobiel veiligheidsplan. Deze app krijgt ook monitoring functies.
Helpt een suicide preventie app bij het voorkomen van suicidaal gedrag?
We ontwikkelen een smartphone app, waarmee patiënten altijd een veiligheidsplan bij zich hebben in het geval van een crisis. Deze app krijgt ook monitoring functies. Patiënten kunnen dagelijks vragen invullen als 'Wat is je stemming op dit moment?' of 'Voel je je gesteund door je familie of vrienden? Bovendien wordt op smartphones continu informatie verzameld over bijvoorbeeld locatie en app gebruik.
Een gevalideerde app die zowel patienten als hulpverleners helpt om suicidaal gedrag beter te behandelen.
(Zie https://caspar.onderzoek.io)
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
VU afdeling klinische psychologie
113 online
Parnassia
GGZ defland