Project
afgesloten

Ontwikkeling van het aantal euthanasiegevallen

De afgelopen 15 jaar is er in Nederland een stijging geweest van het aantal euthanasiegevallen. Vanwege de vele factoren die op deze ontwikkeling van invloed kunnen zijn geweest, is niet meteen duidelijk hoe hier het beste zicht kan worden gekregen. Daarom brengt het Nivel, in opdracht van VWS, de reeds beschikbare wetenschappelijke gegevens en andere bronnen van informatie over euthanasie onderzocht worden.

De inzichten met betrekking tot de factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het aantal euthanasiegevallen, de huidige kennislacunes en aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek die uit dit literatuuronderzoek komen zal VWS gebruiken om een eventuele tweede en verdiepende fase van dit onderzoek voor te bereiden en de doelmatigheid hiervan te vergroten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS