Project
Start
december 2021

Ontwikkelingen in de rol van de doktersassistent

Duur: dec 2021 - jun 2022

Doel
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de visie van stakeholders op de huidige situatie en ontwikkelingen rondom de rol en taken van de doktersassistent binnen de huisartsenpraktijk en het ziekenhuis in de komende vijf jaar.

Methode
Om dit doel te bereiken zullen wij middels een vragenlijst data verzamelen over de perspectieven van verscheidene groepen stakeholders rondom diverse thema’s, zoals:
- De rol en taken van doktersassistenten, preventie en triagerol;
- Kwaliteitsborging en de rol van het kwaliteitsregister;
- Erkenning van het beroep;
- Aanbod / tekorten;
- Taakdifferentiatie, -delegatie, en -uitbreiding;
- Impact van ontwikkelingen in de zorg op de rol van de doktersassistent, zoals digitalisering en netwerkzorg;
- Aantrekkelijkheid van het beroep;
- Opleiding.

Verwachte resultaten
Het onderzoek zal leiden tot een rapportage met inzichten in de visie van verscheidene stakeholders op de rol van de doktersassistent in de huisartsenpraktijk en het ziekenhuis.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA)