Project
Afgesloten

Ontwikkelingen op en functioneren van de zorgverzekeringsmarkt: een kennissynthese

De zorgverzekeringsmarkt is de basis voor het zorgstelsel dat in 2006 is ingevoerd: als deze markt niet goed functioneert zal dat invloed hebben op de effectiviteit van het hele stelsel. In dit project onderzoeken we de ontwikkeling van de zorgverzekeringsmarkt sinds 2006.

Hoe heeft de zorgverzekeringsmarkt zich sinds 2006 ontwikkeld en welke ontwikkelingen zijn in de nabije toekomst te verwachten?

De onderzoeksvraag zal worden beantwoord door een kennissynthese. Daarvoor analyseren we bestaande literatuur over de zorgverzekeringsmarkt in Nederland. In aanvulling daarop worden interviews gehouden met sleutelpersonen om de toekomstige ontwikkelingen te onderzoeken.

Een beschrijving van een aantal ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt, waarbij we ons richten op drie thema’s:
(1) keuzevrijheid van verzekerden,
(2) transparantie en informatie,
(3) financiële prikkels.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VRZ