Project
afgesloten

Onverklaarde lichamelijke symptomen in relatie tot (waargenomen) blootstelling aan elektromagnetische velden (project Emphasis)

Er is een mogelijke (gepercipieerde) samenhang tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en onverklaarde lichamelijke symptomen. Incidentie en prevalentie van deze symptomen nog weinig onderzocht in relatie tot onafhankelijke en/of mediërende effecten.
Wat is de incidentie en prevalentie van niet specifieke lichamelijke symptomen in relatie tot de blootstelling (actueel en waargenomen) aan elektromagnetische velden?
Survey onder 5-12.000 volwassenen (18+), gekoppeld aan individuele niveau (morbiditeitsgegevens uit EMD’s van huisartsen uit LINH netwerk) en geografische niveau (m.n. UMTS – masten en ook andere bronnen van elektromagnetische velden)
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW
In dit project werken we samen met
RIVM (penvoerder), (dr. I. van Kamp)