Project
afgesloten

Op weg naar mantelzorgondersteuning op maat in de palliatieve fase

Duur: februari 2017 - december 2019

Mantelzorgers zijn in de laatste levensfase van een patiënt vaak zwaar belast. Zij moeten
daarom zelf ook ondersteuning kunnen krijgen van mensen uit hun eigen sociale netwerk, van professionele thuiszorg en/of van georganiseerde vrijwilligers.
Het hoofddoel van dit project is bijdragen aan tijdige mantelzorgondersteuning op maat voor mantelzorgers van patiënten in de laatste levensfase

Er zijn verschillende fasen:
1. Analyse van bestaande data over mantelzorg uit de LASA-cohortstudie van VUmc;
2. Q-methodologisch onderzoek naar profielen van
mantelzorgers;
3. Ontwikkeling en evaluatie van 'blended learning' programma voor thuiszorgprofessionals en vrijwilligers.
4. Publiekscampagne over belang van mantelzorg(ondersteuning).

Wetenschappelijke publicaties, vakpublicaties, blended learning en publiekscampagne
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW Palliantie
In dit project werken we samen met
Mezzo (R. Hanning)
VUmc