Project
Afgesloten
2019

OPEN in de eerste lijn

Duur: januari 2018 - december 2019

Steeds meer aandacht gaat uit naar de opvang van slachtoffers van incidenten in ziekenhuizen. Over hoe de omgang met klachten en incidenten in de huisartsenzorg verloopt, is minder bekend.
Met dit onderzoek willen we vanuit het perspectief van patiënten bijdragen een goede reactie op klachten, incidenten en calamiteiten door huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en huisartsenposten.
Bijeenkomsten met patiënten en professionals, vragenlijstonderzoek onder huisartsenposten, en basis leggen voor een leernetwerk
Het eerste doel van dit onderzoek is inzicht te geven in de ervaringen van slachtoffers met incident, calamiteit- en klachtafhandeling, en wat daarbij best practices zijn.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS)