Project
afgesloten

OPEN I, OPEN in de zorg in de eerste lijn

Steeds meer aandacht gaat uit naar de opvang van slachtoffers van incidenten in ziekenhuizen. Over hoe de omgang met klachten en incidenten in de huisartsenzorg verloopt, is minder bekend.

OPEN in de zorg
Met dit onderzoeksproject willen we vanuit het perspectief van patiënten bijdragen een goede reactie op klachten, incidenten en calamiteiten door huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en huisartsenposten.

We houden bijeenkomsten met patiënten en professionals, we doen vragenlijstonderzoek onder huisartsenposten en leggen een basis voor een leernetwerk.

Doel OPEN I
Het doel van het eerste deel van dit onderzoeksproject is inzicht te geven in de ervaringen van slachtoffers met incident, calamiteit- en klachtafhandeling en wat daarbij best practices zijn.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS)