Project
afgesloten

Openbaarmaking van door tuchtrechter uitgesproken berispingen en geldboetes: de gevolgen voor de zorgverlener en diens sociale omgeving en het belang ervan voor burgers

Sinds juli 2012 worden namen van zorgverleners met een berisping of geldboete openbaar gepubliceerd. Voor een zorgverlener kan dit een last zijn die bovenop de last van een klagende patiënt, de procedure en uitspraak komt.

1. Hoe ervaren zorgverleners een waarschuwing, berisping of geldboete?
2. Welk belang hechten burgers aan informatie over door de tuchtrechter opgelegde berispingen en boetes?

1. een vragenlijst onderzoek onder zorgverleners die een waarschuwing, berisping of geldboete hebben gekregen
2. een vragenlijstonderzoek onder burgers

Rapport
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS