Project
Start
januari 2021

Opleiding tot GZ-psycholoog

Het Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen streeft naar een nieuw systeem en andere invulling van psychologische vervolgopleidingen, zodat deze zo goed mogelijk blijven aansluiten bij de behoefte van de maatschappij.
In het kader van dit programma heeft het Nivel vier onderzoeksopdrachten gekregen die met name betrekking hebben tot de opleiding tot en het beroep van GZ-psycholoog.

Doelstellingen
Onderzoek 1: Hierin onderzoeken we hoeveel interesse er is bij afgestudeerde masterstudenten voor de opleiding tot GZ-psycholoog en wat hun voorkeuren zijn. Er is namelijk een groep afgestudeerden die wacht op een opleidingsplaats tot GZ-psycholoog. We kijken bijvoorbeeld naar hun werkervaring en vooropleiding, maar ook hoe lang zij al zoeken naar een opleidingsplaats en of zij interesse zouden hebben in (nader te bepalen) vrijstellings- en/of EVC (eerder verworven competenties) trajecten.

Onderzoek 2: In dit onderzoek staat de vraag centraal welke zorgvraagontwikkelingen zich (gaan) voordoen die relevant zijn voor de vraag naar GZ-psychologen. Ook onderzoeken we hoe de opleiding zo goed mogelijk kan aansluiten bij deze toekomstige zorgvraagontwikkelingen.

Onderzoek 3: In het derde onderzoek bekijken we hoe de opleiding tot GZ-psycholoog wordt ervaren en beoordeeld door de huidige psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog en de alumni die de opleiding (recent) hebben afgerond. Het gaat hierbij om zowel een inhoudelijke beoordeling als de beoordeling van de organisatie en infrastructuur van de opleiding.

Onderzoek 4: In het vierde onderzoek doet het Nivel een vergelijkende analyse van een aantal opleidingen die verwant zijn aan de GZ-psychologie opleiding. Het betreft vooral vormgeving en infrastructuur van de opleidingen en de vraag welke aspecten vanuit andere opleidingen in de opleiding tot GZ-psycholoog zouden kunnen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit en infrastructuur.

Methode:
Voor de verschillende onderzoeken worden zowel kwantitatieve (analyse van bestaande data, enquêtes) als kwalitatieve (interviews, focusgroepen) methoden gebruikt.


Dit project wordt gesubsidieerd door
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) – Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV)