Project
afgesloten

Opleidingsplanning intensive care 2005 - 2015

Duur: 2005 - 2007

Het doel van de 'Opleidingsplanning Intensive Care 2005 - 2015' is het beantwoorden van de vraag hoe groot de instroom in de opleiding voor intensivisten en voor Intensive Care Verpleegkundigen zal moeten zijn om op termijn voldoende menskracht te hebben om te voldoen aan de gewenste formatie voor intensive care afdelingen (IC-afdelingen) in Nederland. Bij het beantwoorden van deze vraag wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in de vraag naar IC-zorg, ontwikkelingen in het aanbod en het werkproces binnen IC-afdelingen. In het bijzonder is hierbij aandacht voor mogelijke ontwikkelingen van substitutie (taakoverdracht tussen beroepsgroepen) en het hanteren van CBO-richtlijnen omtrent de vereiste bezetting in IC-afdelingen.

Gegevens voor de opleidingsplanning worden verkregen via bestaande gegevensbronnen en via schriftelijke enquêtes, verspreid onder IC-afdelingen, intensivisten, fellows intensive care en IC-artsen, vertegenwoordigers van IC-verpleegkundigen en ziekenhuizen. Dit biedt de mogelijkheid om het benodigde aanbod vanuit verschillende gezichtspunten te belichten.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan de huidige en toekomstige aansluiting tussen vraag en aanbod binnen IC-afdelingen in beeld gebracht worden. In het bijzonder wordt inzicht verkregen in de gevolgen van het hanteren van bezettingscriteria en mogelijke verschuivingen (substitutie) binnen het werkveld van de intensive care.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan/Orde van Medisch Specialisten