Project
Afgesloten
2019

Optimaliseren van actieve opsporing van mensen met een hoge bloeddruk of hoog cholesterol door de huisarts, 2018-2019

Duur: oktober 2018 - juni 2019

Achtergrond
Het aantal mensen met cardiometabole aandoeningen (CMD) stijgt nog steeds en naar verwachting blijft dit zo wanneer er niets gebeurt. Belangrijke risicofactoren voor het krijgen van CMD zijn slechte voedingsgewoonten, te weinig bewegen, roken, hypertensie, hypercholesterolemie en verhoogd glucose gehalte. Bij tijdige opsporing van mensen met een verhoogd risico op CMD is gezondheidswinst te behalen door middel van leefstijl veranderingen en medicamenteuze behandeling van onder andere hypertensie of hypercholesterolemie, indien nodig. Echter, het actief opsporen van patiënten met hypertensie of hypercholesterolemie of iets breder, van patiënten met een hoog risico op CMD, als toeleiding naar selectieve preventie, is in de meeste huisartsenpraktijken nog geen routine zorg.

Doel
Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in welke kansen, knelpunten en barrières huisartsen ervaren ten aanzien van het actief opsporen van mensen met een verhoogd risico en hoe ze denken dat de ervaren knelpunten overwonnen kunnen worden.

Resultaat
rapport
Dit project wordt gesubsidieerd door
Hartstichting