Project
afgesloten

Optimaliseren van de CQ-index Farmacie, een vragenlijst naar ervaringen van de consument met de openbare apotheek

De CQi Farmacie is een vragenlijst naar ervaringen van consumenten in de apotheek en wordt jaarlijks afgenomen in een groot aantal openbare apotheken. De lijst wordt lang en soms moeilijk bevonden
Het doel van het project is om de CQi Farmacie in te korten en te optimalisen
Op basis van consensus wordt eerst een voorstel voor inkorting gemaakt. De resulterende lijst wordt getoetst met behulp van secundaire data-analyse van de landelijke CQi Farmacie meting 2012/2013
In het najaar van 2013 moet een geoptimaliseerde CQi Farmacie met bijbehorende werkinstructie worden opgeleverd.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Miletus