Project
afgesloten

Opzet en haalbaarheid van een huisartsenpanel gebaseerd op de NIVEL huisartsenregistraties

De ontwikkelingen in de huisartsenzorg gaan snel. Daarmee komen er steeds vaker momenten waarop gepeild zou moeten worden wat huisartsen denken en doen in hun (dagelijkse) praktijk.
Hoe haalbaar is het opzetten van een representatief panel van huisartsen, waarmee regelmatig gepeild kan worden hope zij denken over actuele maatschappelijke en beleidskwesties?
Het uitzetten van een eerste peiling onder huisartsen uit de NIVEL-registratie, waarin ook huisartsen voor deelname aan een NIVEL-panel worden benaderd.
Met behulp van een panel kan inzicht worden verkregen in de mening van huisartsen in Nederland, en daarmee indicatie verkregen worden over het draagvlak voor actuele kwesties.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NIVEL