Project
afgesloten

Opzet van landelijke database indicatoren palliatieve zorg

Recent is een set met kwaliteitsindicatoren voor palliatieve zorg ontwikkeld. Voor een deel zijn dit zogenaamde ‘zorginhoudelijke’ indicatoren die gaan over symptomen bij patiënten. Voor een ander deel zijn het indicatoren die gaan over de zorgervaringen van patiënten en naasten en die gemeten worden met de CQ-index Palliatieve Zorg. Toekomstig grootschalig onderzoek is echter nodig om onder meer het onderscheidend vermogen van de indicatoren in kaart te brengen. Daarvoor is een groot databestand nodig. Om een dergelijk bestand te kunnen opbouwen worden zorgaanbieders die in het kader van hun eigen interne kwaliteitsbeleid de kwaliteitsindicatoren meten, hun data ook beschikbaar stellen aan het landelijke databestand.
De opzet van een dergelijk landelijk bestand met data over kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg.
T.b.v. de opzet van het databestand worden werkinstructies voor het aanleveren van indicatorengegevens ontwikkeld, evenals procedures voor inlezen, schonen en analyseren van gegevens en een format voor de terugkoppelingsrapportages.
Een landelijk databestand (dat na afronding van dit project) gevuld kan worden met gegevens over kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw Palliatieve zorg
In dit project werken we samen met
Centrum Klantervaring Zorg
EMGO+