Project
afgesloten

Organisatie van casemanagement bij dementie in Nederland. Quick scan onder regionale projectleiders

In de praktijk wordt casemanagement bij dementie verschillend ingevuld en er lijkt grote variatie te bestaan in de organisatorische inbedding, de inhoud en intensiteit van casemanagement.
Op welke wijze wordt casemanagement bij dementie in Nederland ingevuld?
Alle projectleiders die bekend zijn bij het Programma Ketenzorg Dementie (ongeveer 60) ontvangen via de e-mail een gepersonaliseerde link naar een onlinevragenlijst.
Dit onderzoek zal meer inzicht geven in de variatie van casemanagement bij dementie in Nederland. De resultaten worden in een online-factsheet beschreven, dat onder een breed publiek wordt verspreid.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS