Project
Afgesloten

Overkoepelend evaluatieonderzoek van het FNO programma ‘Zorg én Perspectief’

Het Programma ‘Zorg én Perspectief’ heeft als doel het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdsgenoten te verkleinen.

In het onderzoek wordt geëvalueerd of de projecten, het jongerenpanel en de bijeenkomsten bijdragen aan de realisatie van de programmadoelen.

Er zijn vier deelevaluaties voor de verschillende onderdelen. We maken gebruik van vragenlijsten, interviews, (online) focusgroepen, casestudy’s en documenten.
De analyses bieden inzicht in succes- en faal-factoren van projecten en in de overdraagbaarheid en borging. Er komt een nul-, een tussen- en een eindmeting.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Fonds NutsOhra (FNO)