Project
afgesloten

Overleven met kanker: focus op de eerste lijn

Dankzij vroege diagnose en betere behandelmogelijkheden, ontwikkelt kanker zich steeds meer tot een chronische ziekte. Het hebben, of gehad hebben, van kanker heeft een levenslange impact op het leven van degenen die de initiële behandeling overleefden en op dat van hun partners en gezinsleden.
Wat is het zorggebruik in de huisartsenpraktijk na de initiële behandeling van zowel de patiënt als diens partner, en welke behoeften hebben ze ten aanzien van zorgverlening.
Om het zorggebruik vast te stellen zullen gegevens uit de LINH-database (Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg) worden geanalyseerd (multi-levelanalyse, longitudinale analyse). Dit bestand bevat gegevens van ongeveer 350.000 patiënten, ingeschreven bij ruim 80 huisartsenpraktijken. Voor het zorggebruik van de tweedelijnszorg zullen gegevens van LINH-patiënten worden gekoppeld aan beschikbare ziekenhuisdata. Om meer inzicht te krijgen in de behoeften en ervaringen van kankerpatiënten en hun partners zullen bovendien gegevens worden verzameld binnen de landelijke NIVEL-panel van kankerpatiënten.
Twee publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften in het komende jaar.
Dit project wordt gesubsidieerd door
KWF