Project
Afgesloten
2013

Overzichtstudie ‘Technologie in de zorg thuis en zelfzorg’

Technologie kan een antwoord zijn op:
1) toekomstige problemen in de gezondheidszorg;
2) geraamde personeelstekorten;
3) op de vraag naar meer eigen regie bij mensen met een ziekte of beperking.
- Wat is bekend over de toepassing van technologie in de zorg aan huis en thuiszorg, implementatie en de ervaringen van cliënten en professionals (effecten)?
- Welke factoren zijn van invloed op het ontwikkelings- en implementatieproces (belemmerende en bevorderde factoren)?
- Is technologie een antwoord op de geschetste problemen? (zie achtergrond)
Literatuuronderzoek, consultatie experts/stakeholders, casestudies
Overzichtstudie (rapport)
Dit project wordt gesubsidieerd door
NIVEL