Project
Start
januari 2012

Panel Verpleging & Verzorging 2012 e.v.

Het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging bestaat uit ongeveer 2000 praktiserende verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners. Zij zijn werkzaam in ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, thuiszorg/wijkverpleging, intramurale ouderenzorg en huisartsenpraktijken.
Het doel van het Panel is nagaan hoe verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners tegen hun beroepsuitoefening aankijken.
Deelnemers van het Panel worden minimaal twee keer per jaar gevraagd om in online vragenlijsten hun meningen en ervaringen te delen over actuele onderwerpen die relevant zijn voor de eigen beroepsgroepen. Voorbeelden zijn eHealth, kwaliteit van zorg, taakverschuivingen en veranderingen in de zorg.
Daarnaast vragen we deelnemers een keer per twee jaar naar de aantrekkelijkheid van het beroep. Hierbij vragen we onder andere naar ervaren werkdruk, werktevredenheid, scholingsmogelijkheden en betrokkenheid bij het beleid van de organisatie.
Een overzicht van publicaties en onderwerpen die in het verleden aan bod gekomen zijn, is te vinden op de eigen Panel website: www.nivel.nl/panelvenv.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, directie MEVA
In dit project werken we samen met
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland