Project
Afgesloten
2007

Panel V&V, 2007

Duur: 2001 - 2007

Doel van het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden is nagaan hoe verpleegkundigen en verzorgenden tegen hun beroepsuitoefening aankijken. Er is een periodieke peiling (1 tot 2 keer per jaar over een nader te bepalen onderwerp. Een keer per twee jaar bestaat deze peiling uit de zogenaamde monitorpeiling, waarin onderwerpen als werkdruk en werktevredenheid aan bod komen. In 2007 wordt de vierde monitorpeiling uitgevoerd.

1. Wat vinden verpleegkundigen en verzorgenden belangrijk met het oog op het aantrekkelijker maken van hun beroepsuitoefening?
2. Welke groei- en ontplooiingsmogelijkheden in hun werk zijn er voor verpleegkundigen en verzorgenden en hoe worden die door verpleegkundigen en verzorgenden beoordeeld?
3. Wat zien verpleegkundigen en verzorgenden van het beleid om werkdruk in hun instelling te verminderen, en wat vinden ze daarvan?
4. In hoeverre zijn verpleegkundigen en verzorgenden betrokken bij de organisatie en bij de beleids- en besluitvorming daarbinnen?
5. In hoeverre voelen verpleegkundigen en verzorgenden zich gewaardeerd door hun directie?
6. In hoeverre oefenen verpleegkundigen en verzorgenden hun werk zelfstandig uit?
7. Hoe ervaren verpleegkundigen en verzorgenden het leidinggeven van hun direct-leidinggevende?
8. In hoeverre zijn verpleegkundigen en verzorgenden tevreden met hun werk?
9. In hoeverre is de aantrekkelijkheid van de beroepsuitoefening volgens verpleegkundigen en verzorgenden veranderd sinds 2001?

Het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden bestaat uit 875 verpleegkundigen en verzorgenden uit verschillende sectoren. Het panel bestaat uit zeven deelpanels: verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen; verpleegkundigen in de psychiatrie;verpleegkundigen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; verpleegkundigen in de thuiszorg; verzorgenden in de thuiszorg; verzorgenden in verzorgingshuizen; verzorgenden in verpleeghuizen. Deze panelleden zijn bereid om regelmatig vragen te beantwoorden over hun werk. Ze nemen op basis van vrijwilligheid deel aan het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden. De respons op de vragenlijsten is meestal ongeveer 80% (700 verpleegkundigen en verzorgenden).
De panelleden vullen een schriftelijke, voorgestructureerde vragenlijst in.

Najaar 2007 verschijnt het onderzoeksrapport over de monitorpeiling.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (LEVV), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
Projectpartners
LEVV (drs. P.Poortvliet)
V&VN (dr. B. Vogel)