Project
afgesloten

Participatie van adviesvragers in het afsluitende gesprek voor erfelijkheidsonderzoek in verband met borstkanker en de invloed hiervan op risico perceptie en screening

Eerste gesprekken voor erfelijkheidsonderzoek ivm borstkanker verlopen standaard en weinig interactief. In afsluitende gesprekken worden o.a. adviezen gegeven voor regelmatige controle. Daarbij is het wenselijk dat adviesvragers vertellen over ervaren risico’s, intentie tot regelmatige borstcontrole en het informeren van familieleden. Onbekend is of zij in deze gesprekken daadwerkelijk actiever participeren.
1.Wat is de mate van interactiviteit in afsluitende gesprekken voor erfelijkheidsonderzoek ivm borstkanker?
2.Wat is de invloed van interactiviteit op de risicoperceptie van de adviesvrager en de mate waarin advies over vroege opsporing van kanker wordt opgevolgd?
Analyse van video-observatie- en vragenlijstdata van afsluitende gesprekken van 129 adviesvragers voor erfelijkheidsonderzoek i.v.m. borstkanker. Voor de screening in het afgelopen jaar worden vragenlijstdata vergeleken met medische dossiers. Video-opnames worden o.a. gescoord op interactiviteit.
Uitkomsten hebben relevantie voor ontwikkelen van richtlijnen voor adviesgevers betreffende de mate waarin met adviesvragers actief gesproken moet worden over hun risicoperceptie, intentie tot screening en communicatie met familieleden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
KWF Kankerbestrijding
In dit project werken we samen met
Afdeling Medische Genetica, UMC Utrecht