Project
Afgesloten

Participatie van mensen met een visuele beperking: aard en omvang van ervaren belemmeringen, behoeften en gewenste oplossingen.

De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt streeft ernaar dat mensen met een visuele beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de samenleving. De Vereniging maakt door werven van fondsen en het beheren van vermogen projecten financieel mogelijk die een bijdrage leveren aan deze doelstelling. De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt wil graag optimaal aansluiten bij de huidige en toekomstige wensen en behoeften van deze mensen en de oplossingen die daarvoor voor handen zijn of ontwikkeld kunnen worden.

1. Wat is de aard en omvang van huidige participatievraagstukken van mensen met een visuele beperking?
a) In welke mate is er sprake van participatie van (subgroepen van) mensen met een visuele beperking binnen de participatiedomeinen van de ICF?
b) Wat is de omvang en aard van de ervaren participatieproblemen binnen deze domeinen?
c) In hoeverre komt de door (subgroepen van) mensen met een visuele beperking gerealiseerde participatie overeen met de door hen gewenste participatie in de voornoemde domeinen?
d) Welke mogelijkheden zien (subgroepen van) mensen met een visuele beperking zelf om participatieproblemen op te lossen?

Ontwikkeling van een participatievragenlijst voor mensen met een visuele beperking en afname van deze vragenlijst bij een representatieve steekproef van 1000 mensen met een visuele beperking.

Het onderzoek levert de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt inzichten om hun ondersteuning aan mensen met een visuele beperking beter af te stemmen op hun participatie- en ondersteuningsbehoeften. Daarnaast biedt het een begrijpelijke en toegankelijke participatievragenlijst en een bestand van mensen met een visuele beperking die door Bartiméus vaker kunnen worden geraadpleegd.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt