Project
afgesloten

Passende zorg in de laatste levensfase

Het komt regelmatig voor dat behandelingen in de laatste levensfase gegeven worden waarvan de patiënt, artsen of naasten eigenlijk achteraf vinden dat deze niet passend is. Middels een vragenlijststudie zijn de kenmerken van passende en niet-passende zorg in de laatste levensfase al in kaart gebracht, evenals de ideeën die mensen hebben over oorzaken en oplossingen voor niet-passende zorg.
In hoeverre zijn oplossingen voortvloeiende uit de vragenlijststudie haalbaar en in welke mate worden deze ondersteund door zowel patiënten als zorgverleners?
Online focusgroepen met migranten, ouderen, naasten/nabestaanden en zorgverleners.
Naar aanleiding van de verzamelde informatie zullen aanbevelingen gedaan worden over mogelijk te nemen stappen door de KNMG stuurgroep, om te bewerkstelligen dat zorg in de laatste levensfase ‘passender’ wordt.
Dit project wordt gesubsidieerd door
KNMG
In dit project werken we samen met
VUmc/Emgo+ (Bregje Onwuteaka-Philipsen)