Project
Start
januari 2018

Patiënten en hun naasten aan het woord na het doormaken van een calamiteit in het ziekenhuis

Patiënten en hun naasten of nabestaanden ervaren na het doormaken van een calamiteit met ernstige gevolgen vaak onvoldoende steun vanuit het ziekenhuis, met name op de langere termijn.
Het primaire doel van dit onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de behoefte aan ondersteuning en begeleiding voor patiënten en hun naasten of nabestaanden na het doormaken van een calamiteit.
Er worden 18 diepte-interviews uitgevoerd met patiënten of hun naasten/nabestaanden en twee bijeenkomsten georganiseerd om de resultaten te bespreken.
- Een boek met de verhalen van de patiënten en hun naasten of nabestaanden
- Een praktische leidraad voor professionals en ziekenhuizen
- Wetenschappelijk artikel met overkoepelende analyse
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Achmea slachtoffer en samenleving
In dit project werken we samen met
VUmc/APH institute: Prof.dr. Martine de Bruijne & drs. Hanneke Merten
NVZ: Trudy Boshuizen
NFU: Marjon Havinga