Project
afgesloten
Patiëntenparticipatie in de eerstelijn: een kennissynthese
Door ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg wordt patiëntenparticipatie in de eerstelijn steeds belangrijker.
De doelstelling is de voorwaarden te verbeteren voor patiëntenparticipatie in projecten die worden ingediend binnen het programma van VEZN.
We doen dat door een beleids- en praktijkgerichte kennissynthese te maken over patiëntenparticipatie met een handreiking voor gebruikers van de kennissynthese en een checklist voor de aanvragers van projecten.
Het product bestaat uit twee delen. Het eerste is een beleidsgerichte synthese van de kennis op het gebied van patiëntenparticipatie in de eerstelijn. Het tweede deel is een handreiking en checklist met praktische aanknopingspunten voor de indieners van projecten binnen VEZN.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VEZN – Versterking Eerstelijn Zuid Nederland
In dit project werken we samen met
Zorgbelang Nederland
Contactpersonen (2)
P.P. (Peter) Groenewegen
Senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing en hoogleraar 'Sociale en geografische aspecten van gezondheid en zorg', Universiteit Utrecht
J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing
Bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht