Project
afgesloten

Patiëntenprofielen in de complementaire behandelwijzen; éénjaars monitoring in acupunctuur, homeopathie en natuurgeneeskunde

Duur: 2006 - 2008

De behoefte naar en gebruik van complementaire behandelwijzen is de laatste jaren gestaag toegenomen. Inzicht ontbreekt echter in wie met welke agenda, hulpvraag en klachten bij welke complementaire behandelaar komt en in de daaraan gerelateerde aard van de verrichtingen van de verschillende complementair werkende artsen.

Wat kenmerkt patiënten die voor het eerst een CAM-arts bezoeken? Wat kenmerkt de bezoeken van de (nieuwe) patiënten aan een CAM-arts wat betreft de aard van verrichtingen en voorschriften, duur van contacten en gegeven informatie en advies? In welk opzicht verschillen patiëntkenmerken en CAM-verrichtingen van die in reguliere huisartspraktijken?

Gedurende een jaar vullen alle nieuwe patiënten in 60 praktijken van complementaire werkzame artsen (natuurartsen, arts-acupuncturisten en homeopathisch artsen) vragenlijsten in. Na afloop van elk (vervolg)consult registreren artsen diagnose, verrichtingen en beleid.

Meer transparantie in complementaire behandelwijzen in Nederland. Tevens zicht op aanwezigheid van bepaalde placebo- of contextfactoren aan de kant van de patiënt en de behandeling (hoge verwachtingen, lange consultduur).
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - Complementaire behandelwijzen