Project
afgesloten

Patiëntervaringen Davos: ontwikkeling van een PROM-vragenlijst voor astmapatiënten naar de ervaren (lange termijn) effecten van behandeling in hooggebergte

Er is nog geen geschikt instrument om de lange termijn effecten van een behandeling in het hooggebergte (Davos) op de kwaliteit van leven van patiënten met ernstig astma te meten.

Hoe kunnen de lange termijn effecten van de behandeling in het hooggebergte (Davos) op de kwaliteit van leven bij mensen met ernstig astma worden gemeten?

- Een literatuurstudie om de bestaande meetinstrumenten (PROMs) te inventariseren
- Focusgroepen om zicht te krijgen op de belangrijkste aspecten van kwaliteit van leven
- De concept vragenlijst opstellen en verfijnen met behulp van cognitieve interviews
- Psychometrische testfase

Een gevalideerde zorgspecifieke PROM-vragenlijst, de “CaReQoL Astma” (Care Related Quality of Life in Asthma), die zorggerelateerde effecten op de kwaliteit van leven van astmapatiënten meet.

Dit instrument kan meelopen in een studie naar de effecten van een behandeling in het hooggebergte voor mensen met ernstig astma.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NPCF
In dit project werken we samen met
Het Longfonds