Project
afgesloten

Patiëntveiligheid en complexe zorg (PSCC: Patient Safety and Complex Care)

Duur: 2006 - 2010

Achtergrond
Oudere patiënten met heupfracturen vormen een kwetsbare groep binnen een complexe zorgketen. Door verschillende zorgverleners is tijdens onderzoek aangegeven dat deze patiëntengroep te lijden heeft onder inadequate zorg, onbedoelde gebeurtenissen en onnodige schade tijdens het zorgproces.

Doel
Het doel van het onderzoeksproject is meer inzicht te verkrijgen in:
1) het vookomen van onbedoelde gebeurtenissen en van onnodige schade bij kwetsbare ouderen, zoals bijvoorbeeld een heupfractuur
2) situaties waarin sprake is van suboptimale informatieoverdracht en communicatie tussen zorgverleners in ziekenhuizen, tussen ziekenhuizen en aanpalende zorgsectoren en tussen zorgverleners en patiënten/mantelzorgers
3) de effectiviteit van een interventieprogramma voor het verbeteren van de patiëntveiligheid

Opbouw: één hoofdstudie en drie interventiestudies.
De hoofdstudie richt zich op de zorgketen van kwetsbare ouderen met een heupfractuur.
De interventiestudies richten zich op:
1) het verbeteren van de effectiviteit van de informatieoverdracht en communicatie tussen zorgverleners in het ziekenhuis door het implementeren van SBAR communicatie tools
2) het versterken van de rol van de patiënten en diens familie bij het voorkomen van fouten en onnodige schade door het implementeren van de patiënt veiligheidskaart
3) het verbeteren van het zorgproces na ontslag door het implementeren van ‘bundles’ met bewezen aanbevelingen ter voorkoming van veel voorkomende complicaties.

Methode
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen worden verschillende methoden gebruikt:
bijeenkomsten met belanghebbenden
onderzoek van patiëntendossiers, surveys, meldingen incidenten
uitvoeren van een interventieprogramma met drie geïntegreerde interventiestudies.

Verwachte resultaten
Dit onderzoeksproject zal bruikbare resultaten opleveren voor onderzoek, praktijk en beleid. Inzicht in de zwakke en sterke punten van de zorgketen maakt het mogelijk om het beleid hierop aan te passen. De instrumenten uit de interventiestudies kunnen gebruikt worden voor de ontwikkeling van een patiëntveiligheidsmanagementsysteem.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
EMGO Instituut/ VUmc