Project
afgesloten

Patientveiligheidscultuur verbeteren in de eerste lijn; SCOPE-verbeterinstrument

Kennis en verbetering van patiëntveiligheidscultuur in de eerstelijn is van groot belang om de zorg veiliger te maken.
1. De ontwikkeling van een gevalideerde, eerstelijnsbrede vragenlijst naar patiëntveiligheidscultuur (SCOPE) en deze ontwikkelen tot een interventie-instrument om tot concrete verbeterplannen ten aanzien van patiëntveiligheidscultuur te komen (SCOPE-verbeterinstrument).
2. Het testen in verloskundigenpraktijken en eerstelijns-gezondheidscentra van het SCOPE-verbeterinstrument om de effecten op de patiëntveiligheid vast te stellen.
1. De vragenlijst wordt in de diverse beroepsgroepen in de eerstelijn uitgezet en vervolgens gevalideerd.
2. Bij zowel een steekproef van verloskundigenpraktijken als huisartspraktijken zal door middel van een workshop over patiëntveiligheidscultuur en met de uitkomsten van de vragenlijst een plan voor verbetering worden opgesteld.
Deze producten zijn de eerstelijnsbrede SCOPE, het SCOPE-verbeterinstrument en een duidelijke handleiding. Deze producten worden voor alle beroepsgroepen binnen de eerstelijn beschikbaar gesteld. Hiermee zal men binnen de eerstelijnspraktijken concreet kunnen werken aan patiëntveiligheid en de veiligheidscultuur.
Daarnaast zullen een aantal wetenschappelijke artikelen worden gepubliceerd.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
In dit project werken we samen met
(Prof. Dr. Th. Verheij, Juliuscentrum, UMC Utrecht)
Drs. D..L.M. Zwart, Juliuscentrum en kenniscentrum patientveiligheid, UMC Utrecht
Drs. N.J. Verbakel, Juliuscentrum, UMC Utrecht