Project
afgesloten

PatientVOICE; ontwikkeling en implementatie van een patiëntentool ter voorbereiding op de verpleegkundige voorlichting aan ouderen met kanker over chemotherapie

Ouderen vergeten veel van de informatie over chemotherapie. Een informatiefolder helpt gedeeltelijk. Een op de patiënt afgestemde voorbereidende online tool met meerdere functionaliteiten is wellicht effectiever.
Doel is het ontwikkelen van de online tool PatientVOICE ter bevordering van gespreksparticipatie en het onthouden van informatie omtrent chemotherapie door oudere kankerpatiënten.
Op basis van vooronderzoek en interviews met patiënten en oncologieverpleegkundigen wordt PatientVOICE ontwikkeld en in een RCT onderzocht op effectiviteit via op audio opgenomen voorlichtinggesprekken en vragenlijsten.
Het project resulteert in een eenvoudig te gebruiken computer-tailored tool voor oudere patiënten met kanker ter voorbereiding op de verpleegkundige voorlichting over chemotherapie.
Dit project wordt gesubsidieerd door
KWF Kankerbestrijding
In dit project werken we samen met
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
Diakonessenhuis, Utrecht
Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Julia van Weert, UvA