Project
Afgesloten
2018

Patroonherkenning bij personen met antistofdeficiëntie op basis van gegevens uit het EPD van de huisarts (pilotstudie)

Duur: jun 2017 - mrt 2018

Achtergrond
Personen met zeldzame aandoeningen zijn lastig te herkennen in de eerste lijn. Door betere opsporing kan de zorg voor deze patiënten verbeterd worden

Onderzoeksvraag
Zijn patiënten met antistofdeficiëntie te herkennen op basis van gegevens uit het EPD van de huisarts?

Methode
Koppelen van een register van mensen met een zeldzame antistof deficiëntie met huisartsendata van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

Resultaat
Rapport
Projectpartners
Tranzo