Project
afgesloten

Persoonsgerichte communicatie met oudere cliënten

Nederland telt ruim 2,7 miljoen 65-plussers, waarvan bijna 686.000 80-plussers. Dit aantal stijgt de komende jaren, wat grote gevolgen heeft voor het beroep dat gedaan wordt op de gezondheidszorg. Beleid zet sterk in op persoonsgerichte zorg, met het doel dat (oudere) mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Communicatie is cruciaal voor de kwaliteitsverbetering van persoonsgerichte zorg.
Het doel is om 1. de communicatievaardigheden van thuiszorgverleners in kaart te brengen wat betreft hun persoonsgerichte en empatische communicatie met oudere cliënten, en 2. te onderzoeken of (feedback)training in persoonsgerichte communicatie met behulp van gesimuleerde zorgsituaties de persoonsgerichte communicatie verbetert.
Thuiszorgmedewerkers nemen hun dagelijkse thuiszorgcontacten met ouderen op audio op. De opnamen worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in de communicatie-uitdagingen en worden gebruikt om de training te ontwikkelen.
In 2015 worden de eerste resultaten verwacht.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Faculty of Health Sciences,Buskerud and Vestfold University College, Drammen, Noorwegen
In dit project werken we samen met
Buskerud and Vestfold University College: Prof. Hilde Eide
University of Ørebro: Prof. Inger Holmstrøm