Project
afgesloten

PIL-S: een internationaal onderzoek naar bijsluiters en “summaries of product characteristics” bij geneesmiddelen

Bijsluiters en Summaries of Product Characteristics (SmPC) zijn belangrijke informatiebronnen voor respectievelijk patiënten en zorgverleners. Zij zijn verplicht bij elk geneesmiddel dat op de verschijnt. Er is in de Europese Unie kritiek op beide informatiebronnen als het gaat om leesbaarheid en bruikbaarheid.
Het doel is om te komen tot een beschrijving van de tekortkomingen van de leesbaarheid en bruikbaarheid van de bijsluiter en de SmPC alsmede de oorzaken en gevolgen hiervan. Hierbij ligt de nadruk op ouderen en mensen met een lage geletterdheid alsmede op de bijdrage van de informatiebronnen aan rationeel gebruik van geneesmiddelen en patiëntveiligheid.
De volgende onderzoeksmethoden worden gebruikt: literatuurstudie, online consultatie van experts, patiëntenorganisaties en beroepsbeoefenaren in de Europese Unie en online groepsdiscussies.
Als eerste wordt een overzicht gegeven van de tekortkomingen in bijsluiters en de SmPC (alsmede oorzaken en gevolgen). Ten tweede wordt een set aanbevelingen opgesteld om de leesbaarheid en bruikbaarheid van de beide informatiebronnen te verbeteren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
DG Sanco
In dit project werken we samen met
Universiteit Utrecht (dr. A.K. Mantel)