Project
afgesloten

Pilot Patiënt aan zet in de huisartspraktijk

Duur: juni 2008 - maart 2009

De relatie tussen huisarts en patiënt verandert in een steeds meer gelijkwaardige relatie, waarbij verwacht wordt dat patiënten steeds mondiger worden. Om het huisartsconsult te faciliteren is er een boekje ontwikkeld dat zowel de huisarts als de patiënt van hulp kan zijn.
Hoe ervaren huisartsen en patiënten het gebruik van dit boekje? Hoe goed werken verschillende distributiewijzen en hoe worden verschillende distributiewijzen ervaren door praktijkassistentes?
Vijf huisartspraktijken hebben gedurende twee maanden de boekjes via een actieve dan wel passieve distributievorm onder hun patiënten verspreid. Via het bijhouden van de distributie en vragenlijsten aan de patiënt, huisarts en praktijkassistente is aan het einde van deze periode data verzameld.
Patiënten lijken niet warm te lopen voor de boekjes. Er is sporadisch gebruik van gemaakt. Verder werden de boekjes beter verspreid via de passieve distributiewijze, maar kwamen meer mensen met het boekje op spreekuur, wanneer ze het via de actieve distributiewijze ontvangen hadden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw; Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
In dit project werken we samen met
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie