Project
afgesloten

Pilotstudie voor een SMS-gebaseerd tijdsbestedingonderzoek onder huisartsen

Uit eerder onderzoek is geconcludeerd dat de (elektronische) dagboek-methode, waarin huisartsen op time-and-motion basis over hun activiteiten real time ondervraagd worden, de ideale én haalbare methode lijkt om de tijdbesteding van huisartsen te meten, voor het doel van de capaciteitsramingen.
Is het beoogde (SMS-gebaseerde) meetinstrument voor tijdbesteding, zoals toegepast in een pilot onder 10 huisartsen, betrouwbaar en haalbaar voor de deelnemende huisartsen in de praktijk van één meetweek?
Gedurende één volledige week worden aan 10 huisartsen maximaal 57 sms-berichten gestuurd, waarbij zij willekeurig binnen drie tijdsblokken op de dag de vraag ge-SMSed krijgen “Wat doet u nu?” en waarbij zij kunnen reageren met één van de volgende vijf antwoordmogelijkheden: (1) niet aan het werk, (2) direct-patiëntgebonden, (3) indirect-patiëntgebonden, (4) niet-patiëntgebonden. Daarnaast krijgen zij een voor- en een na-enquête.
De pilot geeft antwoord op de vraag of via SMS op een betrouwbare en haalbare manier de tijdbesteding van huisartsen gemeten kan worden. Om op basis daarvan de haalbaarheid te bepalen een dergelijk tijdbestedingonderzoek op landelijk niveau uit te voeren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan
In dit project werken we samen met
SendSteps