Project
afgesloten

Praktijken van orgaandonatie in ziekenhuizen

Duur: mei 2010 - december 2010

In Nederland bestaat een groot tekort aan donororganen. De Nederlandse regering zet o.a. in op het vergroten van het aanbod van donororganen in ziekenhuizen. Voor het verkrijgen van orgaandonoren bestaat een uitgewerkte structuur, met name gericht op de samenwerking tussen transplantatiecentra in universitaire ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen. Ondanks de inspanningen die zijn gedaan om orgaandonatie te optimaliseren is er nog onvoldoende kennis over het functioneren van dit systeem in de praktijk. Wel is uit eerder NIVEL onderzoek gebleken dat er, na correctie voor relevante factoren, verschillen zijn tussen ziekenhuizen wat betreft het aantal orgaandonoren. Ook tussen regio’s zijn er aanzienlijke verschillen. Het is onduidelijk waardoor deze verschillen worden veroorzaakt.

Hoe functioneert het systeem van orgaandonatie in Nederlandse ziekenhuizen in de praktijk?
- Interviews
- Vragenlijstonderzoek

Inzicht in de verschillen tussen ziekenhuizen rondom het orgaandonatie proces
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
- Erasmus MC (prof.dr. J. IJzermans)
- Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit (prof.dr. R. Bal)