Project
Start
september 2020

PriCov-19: de kwaliteit en veiligheid in de eerstelijnzorg ten tijde van COVID-19

Duur: sep 2020 - dec 2023

Achtergrond
Eerstelijnszorg speelt een sleutelrol tijdens de COVID-19-pandemie, omdat het vaak het eerste aanspreekpunt is voor mogelijk besmette patiënten. Door de pandemie worden huisartsenpraktijken geconfronteerd met ongekende structurele en organisatorische uitdagingen op het gebied van patiëntveiligheid en het leveren van hoogwaardige zorg, vooral voor kwetsbare patiënten. Deze uitdagingen hebben niet alleen betrekking op veilige zorg voor kwetsbare patiënten met mogelijke COVID-symptomen, maar ook op het vermijden van nevenschade van de pandemie bij patiënten die om medische of sociale redenen frequente follow-up nodig hebben, patiënten die bang zijn om de nodige medische hulp te zoeken vanwege desinformatie, of patiënten die onder normale omstandigheden al moeilijkheden ondervinden om toegang te krijgen tot zorg.

Doelen
- bestuderen van de impact van de COVID-19-pandemie op de organisatie van de zorg in de (eerstelijns) huisartspraktijken en op de verschillende dimensies van kwaliteit van zorg
- inzicht bieden in de inspanningen die de eerstelijnszorg, met name de huisartspraktijken hebben geleverd om toegang en hoogwaardige zorg voor alle patiënten te garanderen tijdens de COVID-19-pandemie
- inzicht bieden in de vraag hoe de COVID-19-pandemie heeft geleid tot veranderingen in de rollen van praktijkpersoneel
- verkennen van de maatregelen die huisartsenpraktijken nemen om het welzijn van het personeel te waarborgen

Methode
Er wordt een cross-sectioneel onderzoek in meerdere landen uitgevoerd aan de hand van een online vragenlijst voor eerstelijnszorg / huisartspraktijken. (Universiteit Gent en circa 40 nationale partners verspreid over Europa).

Resultaten
- twee nationale publicaties; een over de belangrijkste resultaten en een over de zorg voor kwetsbare patiënten
- een internationaal artikel over taakveranderingen in de eerste lijn tijdens de pandemie (hoofdauteurschap)
- deelname aan het schrijven van andere internationale artikelen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
EGPRN COVID-19 Grant Funding
In dit project werken we samen met
Universiteit Gent en circa 40 nationale partners verspreid over Europa