Project
afgesloten

Primaire preventie hart- en vaatziekten

Duur: februari 2006 - maart 2007

De Nederlandse Hartstichting wil inzicht krijgen in de organisatievormen en settings die kansrijk zijn om mensen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten structureel vroegtijdig op te sporen.

Welke kansrijke initiatieven bestaan er of zijn er geweest binnen verschillende settings in de Nederlandse openbare en eerstelijns gezondheidszorg als het gaat om het (structureel) vroegtijdig opsporen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten?

Het onderzoek richt zich op de openbare en eerstelijns gezondheidszorg, zoals de huisarts, de GGD en thuiszorginstellingen. De initiatieven zijn opgespoord middels deskresearch en via interviews met sleutelfiguren (o.a. vertegenwoordigers van koepelorganisaties). Van de gevonden initiatieven worden via telefonische interviews de volgende kenmerken in kaart gebracht: inhoud, doel, aanpak, doelgroep, hulpverleners betrokken bij het project, samenwerkingsverbanden (onder andere met de 2delijns gezondheidszorg), financiering, effectiviteit, kosteneffectiviteit en mate waarin het passend is binnen ontwikkelingen in de organisatie van de gezondheidszorg. Een SWOT-analyse brengt potentieel meer en minder succesvolle initiatieven in kaart.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Hartstichting