Project
afgesloten

Prioritering van het toezicht op de kwaliteit van het productieproces van geneesmiddelen

Duur: oktober 2017 - december 2018

Als geneesmiddelen op de markt zijn, is het belangrijk de kwaliteit van het productieproces van geneesmiddelen te waarborgen. Dit wordt gedaan via de Good Manufacturing Practice (GMP). Het toezicht ligt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
Het doel van dit onderzoek is het inzicht krijgen in de belangrijkste risicodomeinen binnen het productieproces van geneesmiddelen.
Er worden verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden, te weten documentenonderzoek, en een expertraadpleging, gesprekken met IGZ-inspecteurs en analyse van meldingen bij IGZ en klachten bij het Landelijk Meldpunt Zorg.
Wanneer er beter zicht is op de risico’s, kan de IGZ het toezicht binnen de gestelde internationale kaders mogelijk efficiënter en effectiever uitvoeren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Academische Werkplaats Toezicht