Project
afgesloten

Procesevaluatie NFU programma “Uitwisseling kwaliteitsbeleid UMC’s” op niveau NFU-consortium Kwaliteit van zorg en themaprojectgroepen

Onder begeleiding van het NFU consortium Kwaliteit van Zorg is het programma ‘Uitwisseling kwaliteitsbeleid UMC’s’ gestart, gericht op actieve uitwisseling tussen de UMC’s van implementatiekennis en ervaring.
Inschatting maken van de meerwaarde van de aanpak van het programma in consortiumverband.
Het proces van het programma en ervaren bevorderende en belemmerende factoren worden in kaart gebracht door middel van documentanalyse, interviews, observaties en vragenlijsten.
De resultaten worden in een openbare publicatie vastgelegd. Daarnaast zal kennisoverdracht plaatsvinden via presentaties.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw