Project
Afgesloten

Proeftuin verpleegkundig specialist in de acute zorg: een haalbaarheidsstudie

Huisartsen doen een steeds groter beroep op spoedeisende ambulancezorg, waardoor de beschikbaarheid van ambulances onder druk staat. Een alternatieve vorm van zorg, tussen de huisarts en spoedeisende ambulancezorg in, zou mogelijk kunnen zorgen voor minder inzet van de ambulance vanuit de huisartsenpost. De Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid wil een proeftuin opzetten om de effecten hiervan te onderzoeken. In een haalbaarheidsstudie wordt de opzet van de proeftuin gestroomlijnd en worden de verwachtingen van stakeholders in beeld gebracht.

Wat zijn de randvoorwaarden, onderzoeksvragen en meetinstrumenten om een proeftuin te evalueren waarbij een ambulanceverpleegkundige met extra huisartsgeneeskundige scholing wordt gestuurd naar patiënten die contact hebben gezocht met de huisartsenpost?

Desk research, interviews met stakeholders en focusgroepgesprekken met zorgverleners.
Een onderzoeksprotocol voor de proeftuin. Een rapportage van de verwachtingen van stakeholders, een voorwaardenkader, een set onderzoeksvragen en meetinstrumenten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid
In dit project werken we samen met
Huisartsenpost Drechtsteden