Project
afgesloten

Profilering van patiënten en oplossingen op maat in de apotheek: ontwikkeling van het APCI-instrument (Adherence Profiling Communication Intervention)

Duur: september 2013 - juni 2017

Therapieontrouw is complex en omdat de tijd die de apotheek heeft om patienten te ondersteunen beperkt is, is het gewenst een instrument te ontwikkelen dat apotheekmedewerkers ondersteunt bij het vinden van de juiste therapietrouwinterventie voor de juiste patient.
Welke profielen van therapieontrouwe patienten kunnen onderscheiden worden?
Welke communicatiestrategieen en interventies die de apotheker kan inzetten passen het best bij elk van deze profielen?
Scoping review (literatuuronderzoek) en aanvullend kwalitatief onderzoek onder patienten en apothekers.
Een praktisch instrument om apotheekteams the ondersteunen om het probleem van therapieontrouw aan te pakken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Mediq en NIVEL (strategisch)
In dit project werken we samen met
Universiteit van Amsterdam (Annemiek Linn)
Universiteit Utrecht (Ellen Koster)