Project
Afgesloten
2020

PROM en PREM voor Koninklijke Visio deel 1: ontwikkelen vragenlijst voor het meten van uitkomsten en cliëntervaringen bij mensen met een visuele beperking (2021)

Duur project: juli 2020 - december 2020

Doel van onderzoek
In het kader van het project ‘Met cliënten naar Topzorg’ wil Koninklijke Visio meer inzicht krijgen in de door cliënten ervaren uitkomsten en kwaliteit van zorg. Hiervoor ontwikkelt Nivel een vragenlijst voor cliënten, bestaande uit een PROM (patient reported outcome measure) voor het meten van de gezondheidsuitkomsten en een PREM (patient reported experience measure) over ervaringen met de zorg. Het project richt zich specifiek op twee zorgprogramma’s: AutoMobiliteit (AM) en Niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Methode
We stellen de vragenlijst samen op basis van interviews met experts (professionals en cliënten), literatuuronderzoek en een inventarisatie van bestaande vragenlijsten, en twee focusgroepen met mensen met een visuele beperking. Daarbij stemmen we de aanpak en bevindingen van het project af met een stuurgroep en werkgroep, respectievelijk bestaande uit diverse stakeholders en professionals.

Resultaten
Met de vragenlijst kan Koninklijke Visio de geleverde zorg in samenspraak met cliënten evalueren, monitoren en vergelijken, kunnen professionals op basis van de bevindingen continu leren en verbeteren, en worden cliënten nauwer betrokken bij de zorg. Zo kunnen de PROM en PREM-resultaten respectievelijk bijdragen aan het samen beslissen over de behandel-/ revalidatiedoelen, en aan het kiezen van verbeterpunten en focus voor kwaliteitsbeleid.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Koninklijke Visio
In dit project werken we samen met
Koninklijke Visio