Project
Start
mei 2021

PROM en PREM voor Koninklijke Visio deel 2: naar de implementatie van vragenlijsten voor het meten van uitkomsten en ervaringen bij mensen met een visuele beperking

Duur: mei 2021 - lopend

Achtergrond
Uitkomsten en ervaringen vanuit het cliëntperspectief worden steeds vaker gemeten voor kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg. Om het cliëntperspectief te onderzoeken kunnen zogenaamde PROMs (Patient Reported Outcome Measures) en PREMs (Patient Reported Experience Measures) worden ingezet. De PROMs meten de ervaren gezondheidsuitkomsten; de PREMs gaan in op de ervaringen van cliënten met de zorg. Het Nivel heeft, samen met Koninklijke Visio, in een eerder project (PROM en PREM voor Koninklijke Visio deel 1) vragenlijsten ontwikkeld voor twee cliëntgroepen met een visuele beperking: mensen met AutoMobiliteit (AM) of Niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Doel
In dit tweede deel van het project verkrijgt inzicht in de validiteit en implementeerbaarheid van de eerder ontwikkelde vragenlijsten voor AM en NAH zorgpaden. Deze inzichten zullen ervoor zorgen dat de kwaliteit van de PROM en PREM meetinstrumenten zijn gewaarborgd.

Methode
Het onderzoek is drieledig:
1. We toetsen de bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijsten met behulp van cognitieve interviews en vragenlijstonderzoek onder cliënten.
2. We brengen de implementatiemogelijkheden in kaart door middel van focusgroepen met zowel cliënten als zorgprofessionals.
3. Naast de opzet van een implementatieplan zorgen we voor verspreiding van de onderzoeksresultaten.

Resultaten
Het project zal resulteren in gevalideerde vragenlijsten voor de integratie van PROMs en PREMs in de zorgpaden van mensen met een visuele beperking (AM en NAH). Er zal een werkinstructie beschikbaar worden gesteld voor het gebruik en de implementatie van de vragenlijsten. Daarnaast zullen de resultaten van het onderzoek worden omgezet in een Engelstalig wetenschappelijk artikel.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Koninklijke Visio (in het kader van het project ‘Met cliënten naar Topzorg’)
Projectpartners
Koninklijke Visio en Statisfact